Budimo humani

Čovečnost ili humanost aktivan je odnos prema ljudskim vrednostima, posebno prema drugim ljudima. Humanost posebno podrazumeva brigu prema ljudima koji nisu u mogućnosti da zadovolje svoje osnovne ljudske potrebe. Odnos humanosti ne podrazumeva stvaranje zavisnosti slabijega, već naprotiv poštovanje ličnosti svake osobe i osnaživanje njenih potencijala.

Naši podaci ukazuju da se prikupljena pomoć samo u ovoj godini meri u milionima evra. Dragi bajkeri da li ste svesni snage koju imamo?

Kontaktirajte nas, prijavite humanitarnu akciju koju organizujete, jer želimo da se uključimo kako bi Vas više ljudi i videlo i čulo.

5gqupwi

Budimo i dalje humani, pomozimo drugima jer tako pomažemo sami sebima.

Leave a Reply

Your email address will not be published.